၂၅-၇-၂၀၁၂ ေန႔က ထြန္စက္ေအာက္သို႔ ၀င္ေရာက္၍ မိတၳီလာခ႐ိုင္အတြင္း အဓမၼသိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ အသက္ေပး ထြန္တံုးတိုက္ပြဲ၀င္ေနေသာ လယ္သမားသံုးဦး


0 comments:

Post a Comment

 
WUNPAWNG PHOTOS Copyright © 2010 Templatemo | Converted into Blogger Template by WUNPAWNG FREE LAND