ဇူလုိင္လ၊(၆) ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ လုိင္ဇာျမိဳ႕၌ကုိ ျမေအး ဦးေဆာင္သည့္၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာထြန္းျမင့္ေအာင္၊ စုိးထြန္း၊ ပ႑ိတ္ထြန္း၊မီမီလြင္ႏွင့္ စမ္းစမ္းေမာ္တုိ႕သည္KIA ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္အက္စ္ဂြန္ေမာ္၊ KIO တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး ဦးလနန္တုိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၾကျပီး ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးနွင့္ စစ္မွန္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ထြန္းမႈအတြက္ ရင္းႏွွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကစဥ္...


0 comments:

Post a Comment

 
WUNPAWNG PHOTOS Copyright © 2010 Templatemo | Converted into Blogger Template by WUNPAWNG FREE LAND