ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ ႏွင့္ အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တရုတ္ႏိုင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႔ က်င္းခ်န္း ဟိုတယ္တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ၀န္ေပါင္


0 comments:

Post a Comment

 
WUNPAWNG PHOTOS Copyright © 2010 Templatemo | Converted into Blogger Template by WUNPAWNG FREE LAND